Zapraszamy do udziału w prelekcjach w „Zielonej Klasie LOP”

ELKA KROPELKA
prelekcje

Zachęcamy do udziału w prelekcjach dotyczących propagowania idei zrównoważonego rozwoju, oraz promowania racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej. Zapraszamy w szczególności członków kół ekologicznych z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Zielona Klasa LOP ”. Istnieje także możliwość przyjazdu prelegenta do szkoły/przedszkola. Więcej informacji w zakładce http://elkakropelka.lop.szczecin.pl/szkolenia.