Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Ogólnopolskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ELKA KROPELKA
woda.jpg

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie pod hasłem "ZASOBY WODNE POLSKI - znaczenie - wykorzystanie - zagrożenia - inwestycje - ochrona”. Uczestnikiem  Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uczący się w Polsce, który samodzielnie wykona pracę eliminacyjną w formie  fotoreportażu lub reportażu z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane z gospodarką wodną (materiał powinien zawierać, w miarę możliwości, poszczególne etapy prezentowanych procesów). Prace nadsyłać można do 31 grudnia 2013 roku!

Więcej informacji oraz sips literatury znajduję się w zakładce Olimpiada .