Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Zbiorniki wodne w mojej okolicy”

Kinga Romianowska
sp6142033.jpg

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu woj. zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w ramach Kampani Edukacyjnej "Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” na terenie woj. zachodniopomorskiego dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Konkurs ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody, potrzebę ochrony zasobów wodnych oraz lepsze poznanie walorów przyrodniczych swojego najbliższego otoczenia. Zadaniem uczestnika jest nadesłanie  własnoręcznie wykonanego zdjęcia przedstawiającego zbiornik wodny (staw, jezioro, rzeka…) zlokalizowany  w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Podczas oceny pracy brana będzie pod uwagę atrakcyjność i pomysłowość ujęcia tematu. W załączeniu znajduje się regulamin konkursu.

ZałącznikWielkość
regulamin_konkurs_foto.pdf66.78 KB