Z cyklu: W mieście, na świecie i w powiecie Zagrożone karaibskie rafy koralowe

ELKA KROPELKA
źródło:wikipedia.org

Sezon wakacyjny to czas, w którym niektórzy będą mogli zwiedzać najpiękniejsze miejsca na Ziemi. Do takich wyjątkowych na pewno można zaliczyć Karaiby, a w szczególności niezwykłe rafy koralowe. Dla miłośników nurkowania to wyjątkowe miejsce, pozostające na długo w pamięci. No właśnie, czy zbliża się czas, że te bogate przyrodniczo miejsce może pozostać już tylko w pamięci? Ekolodzy ostrzegają, że w przeciągu najbliższych 20 lat rafy te mogą wyginąć.

Najnowszy raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) podaje, że wiele raf koralowych na Karaibach może po prostu zniknąć. Autorzy tego dokumentu analizowali ponad 35 tyś. danych z różnych badań, dochodząc do wniosku, że powierzchnia siedlisk spadła o ponad połowę w porównaniu do wyników z lat siedemdziesiątych minionego wieku. Jako główny powód takiego stanu rzeczy podaje się niewłaściwe gospodarowanie rybołówstwem dalekomorskim, przełowienia oraz choroby. 
Duże straty powodują inwazyjne metody odłowu ryb na morzach. Stosuje się tzw. głuszenie, czyli detonowanie materiałów wybuchowych pod wodą.  Masowe połowy ryb, prowadzą do rozrostu szkodliwych glonów. 
Zanikanie raf koralowych na Karaibach to zjawisko bardzo złożone. Oprócz wcześniej wymienionych czynników, dodatkowo zalicza się zmiany meteorologiczne, globalne ocieplanie Ziemi oraz zakwaszanie oceanów. Rozpuszczanie skał wapiennych, a co za tym idzie wstrzymanie wzrostu raf na Karaibach wiąże się z dostawaniem do wód oceanicznych dwutlenku węgla. 
Dodatkowo zanikowi raf koralowych służy rozwój przemysłowy. Dno przybrzeżne na Karaibach bywa często  zamulone, obumierają polipy i stan bardzo się pogarsza. Do największych zagrożeń dla raf koralowych należą także wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie wody ściekami komunalnymi i przemysłowym, a także pogłębianie dna na szlakach morskich. 
Niestety, ale duży wpływ na pogarszanie stanu ekologicznego raf koralowych na Karaibach ma działalność człowieka. Wzrost bazy turystycznej na tym obszarze globu zdaje się w okresie wakacyjnym przeżywać swoiste „El Dorado”! Niestety rozwój nadmorskich ośrodków powoduje zwiększenie zanieczyszczenia wód w strefach przybrzeżnych oraz zamulenie dna. Katastrofalna w skutkach jest też bardzo inwazyjna metoda połowu ryb na morzach koralowych. Innym źródłem zagrożeń jest też atrakcyjność turystyczna raf koralowych. Rozwój nadmorskich ośrodków powoduje zwiększenie zanieczyszczenia i zamulenie wód przybrzeżnych. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, wymieranie raf może postępować. Sprawa jest bardzo poważna, jednak dzięki ochronie karaibskie rafy mogą jeszcze się odrodzić - stwierdza raport. 

Autor: A. Brysiewicz