Z cyklu: W mieście, na świecie i w powiecie… Inland Shipping 2013

ELKA KROPELKA
Inland Shipping

W najbliższych dniach, 11 i 12 lipca 2013 r. w Szczecinie organizowana będzie VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inland Shipping 2013”. Omawiane będą na niej problemy dotyczące żeglugi śródlądowej w Polsce, która ciągle jest dziedziną zaniedbaną w sensie praktycznej roli, jaką odgrywa w systemie transportowym, a także w odniesieniu do nauki.

Stan polskiej żeglugi śródlądowej wraz z jej możliwościami jest nadal mało znany, a warunki działalności transportu wodnego śródlądowego w szerokim aspekcie techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym mają dużo do życzenia w porównaniu z innymi krajami UE. Polityka unijna skoncentrowana jest głównie na celach sprzyjających liberalizacji i integracji rynku usług transportowych, zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu i przewozu, sprawiedliwego traktowania swoich przewoźników w stosunku do innych krajów, a także ochronie środowiska naturalnego.

Jednym z głównych kierunków zrównoważonego rozwoju transportu, przejawiającego się wspieraniem przyjaznych środowisku gałęziom i technologiom przewozów stało się ostatnio zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Komisja Europejska dąży do zwiększenia wykorzystania transportu wodnego śródlądowego jako alternatywnej formy przewozu, a co za tym idzie uczynienia z takiego transportu kluczowej formy w systemie transportowym. Zróżnicowany poziom stanu i rozwoju żeglugi śródlądowej pomiędzy Polską a innymi unijnymi krajami nie pomaga w osiągnięciu integracji.

Organizowana konferencja Inland Shipping 2013 będzie miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami a praktykami. Pozwoli skonfrontować wyniki badań naukowych z wiedzą praktyczną oraz znaleźć wspólny kierunek w rozwiązywaniu problemów szeroko rozumianego transportu wodnego śródlądowego. Konferencja organizowana będzie przez Akademię Morską w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a wykłady i spotkania odbędą się w gmachu głównym Akademii Morskiej na Wałach Chrobrego 1-2 w Szczecinie. Zainteresowanych i chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.

 

A. Brysiewicz

Galeria: 
Z cyklu: W mieście, na świecie i w powiecie… Inland Shipping 2013