Z cyklu: W mieście, na świecie i w powiecie… I Międzynarodowy Kongres Morski

ELKA KROPELKA
Kongres Morski

W dniach 13-15 czerwca 2013 roku z inicjatywy Północnej Izby Gospodarczej i Polskiej Żeglugi Morskiej odbędzie się w Szczecinie I Międzynarodowy Kongres Morski. W tych dniach stolica województwa zachodniopomorskiego stanie się światowym centrum gospodarki morskiej, goszcząc delegatów z całego świata, m.in. z USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, krajów skandynawskich itd.

W ramach spotkań Północnej Izby Gospodarczej wraz ze Związkiem Armatorów Polskich, Krajową Izbą Gospodarki Morskiej oraz przedstawicielami środowisk, stwierdzono, że pomimo szeregu konferencji i spotkań branżowych brakuje jednego generalnego forum dyskusyjnego, poruszającego nie tylko kwestie związane z gospodarką morską, ale również m.in. z marynistyką, żeglugą śródlądową, rybołówstwem, ochroną środowiska, prawem morskim itd. Jednym słowem brak w Polsce miejsca, gdzie przedstawiciele firm związanych z morzem mogliby się spotkać i przedyskutować wszystkie problemy, szukając ewentualnego ich rozwiązania. Istotnym jest, że organizowany w czerwcu Kongres nie będzie tylko wydarzeniem lokalnym, ale będzie odnosił się do wszystkich spraw związanych z gospodarką morską całego kraju.

Organizatorzy I Międzynarodowego Kongresu Morskiego wyznaczyli sobie trzy zasadnicze cele:

- określenie stanu gospodarki morskiej w Polsce (kraju członkowskiego Unii Europejskiej),

- opracowanie wytycznych dla doktryny polskiego państwa morskiego,

- integrację gospodarki morskiej krajów regionu Morza Bałtyckiego.

W Kongresie uczestniczyć będzie ok. 700-800 osób, z czego samych prelegatów i ekspertów będzie blisko 100. Wykłady i spotkania będą odbywały się w nowoczesnych salach Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie istnieje możliwość bezpośredniej emisji przekazu do telewizji. W ramach spotkań planowane jest omówienie plusów i minusów związanych z gospodarką morską. Polska jest potęgą jeżeli chodzi o przetwórstwo żywności pochodzenia morskiego, ale mamy ogromny problem z rybołówstwem.

Organizatorzy nie chcą zamykać drzwi Kongresu tylko dla wybranych, natomiast celem jest, aby wydarzenie to miało charakter miejski, z włączeniem mieszkańców Szczecina i innych miast. Zorganizowane będą Warsztaty, otwarte zostaną uczelnie, część muzeów, a także będzie możliwość zwiedzenia „Nawigatora XXI”.

W trakcie planowania I Międzynarodowego Kongresu Morskiego stwierdzono, że tematów do dyskusji jest tak wiele, a program tegorocznego spotkania szczelnie wypełniony, że już pojawiły się pomysły na kolejne edycje tej imprezy.