Z cyklu: Parametry wód słodkich Przewodność elektrolityczna

ELKA KROPELKA
Konduktometr źródło: wikipedia.org
Dziś w cyku dotyczącym parametrów wód słodkich mowa będzie na temat przewodności elektrolitycznej. Przewodność elektrolityczna jest miarą zawartości jonów w wodzie. Może służyć do określenia siły jonowej, zasolenia wody, suchej pozostałości lub zawartości substancji rozpuszczonych. Omawiany parametr wody wskazuje na zanieczyszczenie wody związkami mineralnymi, zawartość substancji rozpuszczonych, zasolenie wody oraz w niewielkim stopniu na zanieczyszczenie związkami organicznymi Przewodność uzależniona jest od stężenia jonów wapnia i magnezu, im większa ich ilość w wodzie, tym przewodność jest większa. 
Miara przewodnictwa elektrolitycznego wody, traktowana jest jako cecha wód naturalnych i powszechnie oznaczana dla przybliżonej oceny ich mineralizacji i stopnia zanieczyszczenia. Potocznie przewodność elektrolityczna jest nazywana przewodnością wody. Oznaczana się ją zwłaszcza przy wskaźnikowych pomiarach terenowych oraz przy kontroli jakości wody. Wartości przewodności elektrolitycznej wody wyrażane są w μS/cm.
 
Tekst: A. Brysiewicz