Z cyklu: Mali mieszkańcy naszych wód. Koncerty nad wodą

ELKA KROPELKA
Żaba zielona fot. A. Brysiewicz

Coraz cieplej na dworze, chętniej wychodzimy na spacery, dni są dłuższe i słoneczko przygrzewa, można powiedzieć… chce się żyć! Nie tylko my ludzie odczuwamy intensywne nadejście wiosny. Cała przyroda budzi się do życia, a nad wodami coraz intensywniej rozkwita świat roślin i zwierząt. W okresie wiosennym nad jeziorami, stawami i śródleśnymi oczkami wodnymi można usłyszeć charakterystyczne dźwięki, wydawane przez żaby. Te ich swoiste „koncerty” to godowe odgłosy samców, którzy w ten sposób wabią swoje partnerki.

Żaby należą do płazów bezogonowych (Anura). Wśród gatunków żab w Polsce (tzw. żaby właściwe) wyróżniamy żaby zielone i żaby brunatne. Do pierwszej grupy zaliczamy: żabę jeziorkową (Pelophylax lessonae), żabę wodną (Pelophylax esculentus) i żabę śmieszkę (Pelophylax ridibundus). Do kompleksu żab brunatnych zaliczamy natomiast: żabę moczarową (Rana arvalis), żabę trawną (Rana temporaria) i tylko w niektórych miejscach w kraju: żabę dalmatyńską (Rana dalmatina).

Cechą wspólną wszystkich 3 gatunków żab zielonych w Polsce jest charakterystyczne zielonkawe ubarwienie, brak ciemnej plamy skroniowej oraz tryb życia silnie związany ze środowiskiem wodnym. Żaby brunatne mają mniej lub bardziej barwę brunatną, występuje na ich ciele ciemna plama skroniowa oraz prowadzą lądowy tryb życia, związany z wodą tylko w czasie godów.

Bardzo ciężko jest rozróżnić gatunki żab zielonych. Chociaż są one świetnymi pływakami to raczej spotkać je możemy przy brzegu, lub w płyciznach zbiorników wodnych. Żabę jeziorkową można np. spotkać w małych śródpolnych oczkach wodnych, gliniankach czy mokradłach. Od września do kwietnia gatunek ten zimuje, zakopując się w ziemi. Żabę śmieszkę możemy rozpoznać, po charakterystycznym dźwięku, przypominającym… śmiech. Jej siedliskiem są jeziora i wolno płynące odcinki rzek. W sen zimowy zapada już we wrześniu, zakopując się mulistym dnie zbiornika. Do życia budzi się w marcu. Żaba wodna, mimo swojej nazwy często spotykana jest na lądzie. Zimuje od października do końca marca, zagrzebując się w dnie zbiornika wodnego, a także na lądzie. Wszystkie trzy gatunki żab zielonych rozmnażają się pod wodą. 

 

 

Tekst i zdjęcia: dr inż. Adam Brysiewicz

Galeria: 
Przedstawiciel żab zielonych fot. A. Brysiewicz
Żaba zielona fot. A. Brysiewicz