Wpływ detergentów na środowisko wodne

ELKA KROPELKA
detergenty

Piorąc, myjąc naczynia czy biorąc kąpiel w domowym zaciszu dbamy o swoje zdrowie i higienę osobistą. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę, że takie czynności są dużym zagrożeniem dla środowiska wodnego. Nie oznacza to, że mamy przestać dbać o czystość i higienę, jednakże podczas tych czynności warto zwrócić uwagę na pewne aspekty.

Kosmetyki i środki czyszczące zawdzięczają swoją skuteczność substancją powierzchniowo czynnym, które  gromadząc się na powierzchni cieczy, zmniejszając jej napięcie powierzchniowe. Dzięki temu zwilżają myte powierzchnie co ułatwia mieszanie się brudu w wodą lub innym rozpuszczalnikiem. Detergenty także zmieniają pH mytej powierzchni umożliwiając dalszy rozkład substancji zanieczyszczających, obniżają twardość wody co także ułatwia usuwanie zabrudzeń. Posiadają  działanie pianotwórcze poprzez zwiększenie powierzchni styku brudu ze środkiem myjącym.

Detergenty dostają się do środowiska wraz ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Ich szkodliwość wynika głownie z tego, iż  powodują pienienie się wód;  zmniejszają ilość tlenu w wodach, a zawarte w nich fosforany wywołują eutrofizację wód stojących i wolno płynących. Rozkład substancji powierzchniowo czynnych  w środowisku jest utrudniony ze względu na ich budowę. W ostatnich latach wycofuje się z użycia detergenty, których okres rozkładu przekracza dwie doby. Dodatkowo w wielu krajach opracowano przepisy prawne, które określają stopień degradacji detergentów wprowadzonych do codziennego użytku. Powinniśmy się także zastanowić nad ilością zużywanych przez nas środków czyszczących i w miarę możliwości ograniczać ich stosowanie, używając środków opartych o składniki naturalne i bezpieczne dla środowiska.