Wodne rekordy. Najgłębsze i najstarsze jezioro świata

ELKA KROPELKA
Bajkał źródło: wikipedia.org

Najgłębszym, najstarszym , a zarazem siódmym pod względem powierzchni jeziorem  na świecie jest Bajkał. Zbiornik położony jest w Azji na terytorium Rosji, a dokładnie Syberii w Republice Buriacji i obwodzie irkuckim. Maksymalna głębokość zbiornika osiąga 1625 metrów, co ze względu na dużą powierzchnię (31 500 km²) sprawia, iż słodkie wody Bajkału stanowią około 20 % wody pitnej Ziemi.

Wodę cechuje niskie stężenie substancji rozpuszczonych i zawiesiny, przez co przezroczystość wody  dochodzi do 40 m. Również lód, który utrzymuje się na jeziorze od grudnia do maja jest tak przezroczysty, że nawet w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu widać dno. Jezioro cechuję ogromna bioróżnorodność, występuje w nim przeszło  1340 gatunków zwierząt,
 z których aż 745 endemicznych, czyli występujących jedynie w tym miejscu na ziemi, a spośród 570 gatunków roślin 150 zalicza się do endemicznych. Wielu przedstawicieli bajkalskiej fauny opisanych zostało przez polskiego przyrodnika Benedykta Dybowskiego, który jako zesłaniec prowadził prace badawcze na Syberii i jest uważany za jednego z ojców polskiej limnologii, nauki zajmującej się badaniem wód zbiorników śródlądowych. Ciekawym endemitem jest foka bajkalska – słodkowodny drapieżny ssak z rodziny fokowatych, zaliczany do najmniejszych fok na Ziemi. Na bajkalskich wybrzeżach występuje ok. 7 stanowisk  tzw. "śpiewających piasków", czyli wydm, które wydają przeciągłe dźwięki. Zjawisko to zachodzi podczas wysychania piasku gdy ziarenka piasku zostają wprawione w ruch przez wiatr. Drugim co do głębokości jeziorem świata jest Jezioro Tanganika w Afryce (1435 m), trzecim Morze Kaspijskie (1025 m).

Galeria: 
Bajkał źródło: wikipedia.org
Foka bajkalska źródło: wikipedia.org