Światowy Dzień Zwierząt

ELKA KROPELKA
Światowy Dzień Zwierząt

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna, trwający do 10 października, Światowy Tydzień Zwierząt. W naszym kraju „święto zwierząt” obchodzimy oficjalnie od 1993 roku. Jest to dzień, podczas którego nasza uwaga zwracana jest na los bezdomnych zwierząt. Schroniska w całym kraju organizują dni otwarte, w trakcie których można pomóc porzuconym zwierzętom poprzez adopcję, przyniesienie karmy czy starych koców.

Pomóc można także stając się wolontariuszem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i innych stowarzyszeń, których celem statutowym jest pomoc zwierzętom lub tworząc dom tymczasowy dla psa lub kota.
Szczecinian pragnących odmienić los bezdomnych zwierząt zapraszamy na profil Szczecińskiego Schroniska dla Zwierząt prowadzony przez wolontariuszy: https://www.facebook.com/SchroniskodlazwierzatSzczecin
Październik jest ustanowiony miesiącem dobroci dla zwierząt, co nie znaczy, że powinniśmy być obojętni na ich los w ciągu całego roku.