Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

ELKA KROPELKA
southbaltic.eu

26 listopada br. w gmachu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się konferencja roczna Programu Południowy Bałtyk. Głównym celem Programu  jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami. 

W jego  ramach  realizowane są projekty współpracy transgranicznej obejmujące nadmorskie obszary pięciu krajów: Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Na tle innych programów tego typu, Południowy Bałtyk wyróżnia się dużym zasięgiem terytorialnym, obejmującym regiony pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i faktem koncentracji działań wokół morza, a nie granic lądowych. Przyrodników szczególną nadzieją powinien napawać Priorytet 2. Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość, w ramach którego realizowane będą działania związane z zarządzaniem środowiskiem Morza Bałtyckiego. Polegać one będą na przygotowywaniu i wdrażaniu projektów z zakresu nowoczesnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zarządzania odpadami na mniejszą skalę, wspólnym działaniu zwiększającym lokalną i regionalną zdolność reagowania i zapobiegania klęskom naturalnym i środowiskowym. Do działań realizowanych w ramach drugiego priorytetu jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz przygotowanie i wdrażanie wspólnych planów działania na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości jej oszczędzania, a także promocja tego typu działań takich akcji na szerszą skalę.