OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „W ujściach bałtyckich rzek”

ELKA KROPELKA
landscape-143315_640_resize-height.jpg
Ujścia bałtyckich rzek stanowią unikalne przyrodniczo, krajobrazowo oraz społecznokulturowe obszary naszego wybrzeża. Część z nich, ze względu na dogodną lokalizację, od wielu set lat wykorzystywana jest jako porty, często stanowiąc prawdziwe okna na świat nie tylko dla lokalnych społeczności. Wiele ujść większych bałtyckich rzek oraz obszary w ich sąsiedztwie poddane są silnej antropopresji. Rozwój infrastruktury portowej czy też postępująca urbanizacja sprawiają, że zachodzące na tych obszarach zmiany, często mają nieodwracalny charakter.
Również silnym zmianom podlegają naturalne ujścia małych rzek i rzeczek, a decydujące znaczenie mają zjawiska powodziowe i sztormy. Dlatego też każde zdjęcie, każda relacja prezentująca obrazy z ujść bałtyckich rzek posiada też trudną do przecenienia wartość dokumentacyjną i archiwalną.
 
Główne założenia konkursu:
1. Czas trwania konkursu: do 15 października 2014 r.
2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa świata przyrody związanego z obiektami małej retencji i ich najbliższym otoczeniem.
3. W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, bez względu na wiek i przynależność organizacyjną.
4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie" oraz „Najlepszy fotoreportaż"
5. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału Morskiego PTTK przy ul. 3 Maja 27, 81 – 364 Gdynia w terminie do 15 października 2014r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).
6. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
 Grand Prix w kategorii: „Najlepsza praca konkursowa"
 nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii
 wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii
 
Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy na