Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli ph. „ZNACZENIE I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH W DYDAKTYCE SZKOLNEJ”

Kinga Romianowska
oszczedzaj.jpg

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję dla nauczycieli organizowaną w ramach  Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która odbędzie się w dniu 11 października 2014 r godz. 10:30 – 14.00 w Sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin)

Program

 ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli
ph. „ZNACZENIE I OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH W DYDAKTYCE SZKOLNEJ”
- doświadczenia w zakresie kształtowania postaw proekologicznych dzieci i młodzieży

11 października 2014 r.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin

10:30 –  11:00  Powitanie gości oraz słowo wstępne i wręczenie podziękowań z okazji Dnia Nauczyciela – Opiekuna Przedszkolnego i Szkolnego Koła LOP
Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie - Zbyszek Kimel

11:00 – 11:15 „PAKIET EDUKACYJNY Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju pomysłem na poszerzenie oferty dydaktycznej nauczyciela w ramach realizowanej w placówkach oświatowych formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”
mgr inż. Sławomir Kiszkurno (Wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie)

11:15 – 11:45  „Doliny rzeczne w systemie przyrodniczym oraz koncepcja ich zagospodarowania”
– dr Michał Kupiec (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

11:45 – 12:15   Przerwa kawowa

12:15 – 12:45 „Skąd się bierze woda w kranie… czyli jak o znaczeniu wody dla człowieka można mówić najmłodszym dzieciom”
mgr Monika Nieckarz (Współautorka Kampanii informacyjno - edukacyjnej ELKA KROPELKA W AKADEMII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU)

12:45 – 13:15  „Ciekawe zadania i ćwiczenia z wodą w tle”
– mgr Zdzisław Nowak (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

13:15 – 13:45  „Metody i formy pracy z małym dzieckiem wykorzystujące zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony wód”
mgr Renata Wiśniewska (Przedszkole Publiczne nr 3 „Pentliczek” w Szczecinie)

13:45 – 14:00  Zakończenie konferencji

 

Prosimy o  potwierdzenie obecności do dnia 08.10.2014 r. telefonicznie, pod nr 91 422 4691 lub pocztą elektroniczną: biuro@lop.szczecin.pl