Odbiorcy Kampanii

Odbiorcami Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz nauczyciele i edukatorzy, z jednoczesnym uwzględnieniem środowisk ponadgimnazjalnych i akademickich.

Dla poszczególnych grup odbiorców Kampanii przygotowane zostały następujące działania:

  • dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum:

- Młodzieżowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju - siedmiodniowe warsztaty ekologiczne w polskich górach,

- prelekcje w ramach „Zielonej klasy LOP”,

  • dla nauczycieli i edukatorów:

- Ogólnopolska Konferencja „Znaczenie i ochrona zasobów wodnych w dydaktyce szkolnej”,

- pakiet edukacyjny (tablice edukacyjne, gra edukacyjna, encyklopedia interaktywna, broszury, prezentacje panoramiczne 3D, malowanka i wyklejanka dla     dzieci, skrypt dla nauczycieli),

  • dla młodzieży ponadgimnazjalnej:

- Ogólnopolska Olimpiada „Woda źródłem życia – znaczenie i ochrona zasobów wodnych w Polsce”,

  • dla młodzieży akademickiej:

- Akademia Menadżera Zrównoważonego Rozwoju – pięciodniowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami, kształtowania umiejętności              menadżerskich, znajomości technologii środowiskowych związanych z gospodarką wodną.