O Międzyodrzu w Elektrowni Dolna Odra

Kinga Romianowska
Szkolenie przyrodnicze

22 listopada w Nowym Czarnowie, w sali konferencyjnej elektrowni Dolna Odra odbyło się szkolenie przyrodnicze “Wpływ działalności człowieka na przyrodę Międzyodrza”. Zorganizowane zostało przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie wraz z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Jego uczestnikami byli pracownicy ZEDO, nauczyciele z placówek oświatowych Powiatu Gryfińskiego, leśnicy oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Pierwszym prelegentem była Pani Ewa Rosiak z Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, która przekazała informacje na temat niezwykłej różnorodności biologicznej oraz form ochrony przyrody  oraz historii obszaru Międzyodrza. Kolejny wykład autorstwa Dr inż. Elżbiety Duszy oraz Dr Michała Kupca z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dotyczył oddziaływania antropogenicznego na obszarze Doliny Dolnej Odry. Uczestnicy zapoznani zostali  z poszczególnymi etapami kształtowania koryta rzecznego związanymi z prostowaniem jego biegu oraz tworzeniem nowych kanałów i urządzeń melioracyjnych. Przybliżone zostały założenia i cele tego ogromnego przedsięwzięcia, jak również przyczyny jego późniejszej degradacji. Podsumowaniem było wystąpienie Kierownika Zespołów ds. Inwestycji w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Pana Macieja Humiczewskiego, dotyczące możliwości przywrócenia walorów przyrodniczych i retencyjnych Międzyodrza w kontekscie wspólnego projektu  zapoczątkowanego przez ZZMiUW oraz RDOŚ w Szczecinie.
Obecność wykładowców związanych z różnymi instytucjami oraz uczestnictwo przedstawicieli Lasów Państwowych umożliwiło dyskusję nad dalszą przyszłością obszaru, kierunkami działań jakie powinno się podjąć by przywrócić mu funkcje retencyjne nie wpływając jednocześnie, negatywnie na przyrodę.  Wszelkie plany i działania, prócz sporych  nakładów finansowych, wymagać będą specjalistycznej wiedzy z różnorodnych dziedzin. Mamy nadzieję iż tym szkoleniem udało nam się zapoczątkować  dialog organizacji i instytucji działających na tym obszarze.


 

Galeria: 
fot. M. Kowalski
fot. M. Kowalski