Multimedia

Już wkrótce zapraszamy do oglądania Prezentacji panoramicznych 3D zrealizowanych w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju”. Dwie wycieczki 3D obejmować będą: oczyszczalnię ścieków (mechaniczno – biologiczno – chemiczną) oraz stację uzdatniania wody (zakład produkcji wody).