Elka Kropelka objęta patronatem Ministerstwa Środowiska

ELKA KROPELKA
Ministerstwo Środowiska

Z radością informujemy, że Kampania informacyjno - edukacyjna "Elka Kropelka w Akademii Zrównoważonego Rozwoju" została objeta patronatem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego.