Co wiem o wodzie?

Co wiem o wodzie?

Ile wody jest na naszej planecie?

Woda stanowi większość powierzchni Ziemi, jednak jej niedobór zagraża 30 krajom. Woda pokrywa 70% powierzchni naszej planety – z tego 97% stanowią morza i oceany, a jedynie 3% wody słodkie. W związku ze wzrostem liczby ludności na świecie, w ciągu ubiegłego wieku zużycie słodkiej wody wzrosło dziesięciokrotnie.

Morska, słona woda jest niezdatna do picia i nawadniania roślin lecz można ją uzdatnić za pomocą rożnych sposobów. Najprostszy to destylacja – gotowanie słonej wody, oddzielanie i chłodzenie jej par. Istnieją na świecie kraje, które większość wody pitnej otrzymują z uzdatniania wody morskiej są to na przykład kraje Zatoki Arabskiej i Perskiej oraz Wyspy Karaibskie.

Skąd bierze się woda w naszych domach?

Cała woda na naszej planecie znajduje się w nieprzerwanym obiegu. Woda znajdująca się w atmosferze w postaci chmur i pary wodnej skrapla się i spada na ziemię jako deszcz lub śnieg, zbierając się w jeziorach, rzekach i morzach. Woda znajduje się także w pokrywie lodowej i pod ziemią jako woda gruntowa i głębinowa. Dzięki parowaniu woda powraca do atmosfery i cykl się zamyka.

 

Ponieważ istnieje ogromne zapotrzebowanie na wodę, ludzie wykorzystują wszystkie jej źródła:

1. Woda z rzek i jezior - taka woda często poddawana jest uzdatnianiu. W stacji filtrów oczyszcza się ją, dzięki czemu można ją bezpiecznie pić i stosować w innych celach,

2. Woda gruntowa i głębinową - woda deszczowa wsiąka w ziemię. Często zbiera się

w nieprzepuszczalnej warstwie skały. Drążąc studnie można powrotem wydobyć taka wodę na powierzchnię,

3. Gromadzenie wody deszczowej – w miejscach gdzie jest niedobór wody gromadzi się wodę deszczową. Przed spożyciem poddaje się ją uzdatnianiu,

4. Wykorzystanie wody morskiej – w stacjach odsalania usuwa się sól z wody morskiej, dzięki czemu można ja pić i wykorzystywać do innych celów.

 

• Dlaczego słodkiej wody jest coraz mniej?

Wody słodkiej jest coraz mniej i pogarsza się jej jakość. Nawadnia się nią tereny rolnicze, wykorzystuje się ją w przemyśle i zanieczyszcza odpadami. Zasoby częściowo odnawiają się samoistnie, ale także częściowo się wyczerpują.

W skali światowej:

- 73% wody zużywa rolnictwo – nawadnianie gruntów,

- 21% zużywa przemysł – fabryki używają wodę do różnych procesów technologicznych, często zwracają ją zanieczyszczoną,

- 6% przypada na użytek domowy.

 

Co zanieczyszcza wodę?

Rolnictwo – nawozy i środki chemiczne używane do oprysku upraw przedostają się do rzek, jezior i mórz oraz wód gruntowych. Zanieczyszczają wodę, czyniąc ją niezdatną do picia i powodują zarastanie zbiorników wodnych – eutrofizację.

Przemysł – fabryki emitują dużo skażonych ścieków, które często nie są oczyszczane tylko zrzucane bezpośrednio do rzek i mórz. Przez kominy fabryk ulatniają się tlenki siarki i azotu, które łączą się z parą wodną znajdującą się w chmurach. Tam tworzą się kwasy, które z deszczem spadają na ziemię. Niszczą rośliny i trafiają do zbiorników wodnych, zakwaszając je.

Gospodarstwa domowe – tworzą ścieki zawierające tłuszcze, detergenty i ludzkie odchody.Poza tym dużo wody jest marnowane przez cieknące krany.